Julia & Michael (Mihaly) Kardos
Kardos family
Ella & Louis Kardos wedding